Tag: BigQuery

สรุปคอร์ส : Apply Machine Learning to your Data with GCP จาก Coursera

สวัสดีทุกๆ คนครับ วันนี้เราจะมาต่อกันกับคอร์สที่ชื่อว่า Apply Machine Learning to your Data with GCP ซึ่งนับว่าเป็นคอร์สที่ 4 จากทั้งหมด 4 คอร์ส จาก From Data to Insights with Google

Loading

อ่านต่อ

สรุปคอร์ส : Achieving Advanced Insights with BigQuery จาก Coursera

สวัสดีทุกๆ คนครับ วันนี้เราจะมาต่อกันกับคอร์สที่ชื่อว่า Achieving Advanced Insights with BigQuery ซึ่งนับว่าเป็นคอร์สที่ 3 ใน 4 คอร์ส จาก From Data to Insights with Google

Loading

อ่านต่อ

สรุปคอร์ส : Creating New BigQuery Datasets and Visualizing Insights จาก Coursera

สวัสดีทุกๆ คนที่คลิกเข้ามาอ่านบทความนี้นะครับ บทความนี้จะสรุปคอร์สต่อจากอันที่แล้ว ถ้าพูดให้ถูกคือ คอร์สชุดนี้มันมีเป็นซีรี่ย์เลยแหละ เรียกว่าเป็นตัว Specialization Courses ที่มีชื่อว่า From Data to Insights with Google Cloud Platform Specialization สอนโดย Google

Loading

อ่านต่อ

สรุปคอร์ส : Exploring ​and ​Preparing ​your ​Data with BigQuery จาก Coursera

คอร์สนี้จะเป็นการแนะนำให้เรารู้จักและเตรียม Data ด้วยการใช้ BigQuery รวมถึงปัญหาและสิ่งที่ Data Analyst ต้องเจอ เรื่องการแก้ปัญหา BigData ด้วย Google Cloud Platform (GCP) นอกจากนั้นยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ SQL บน BigQuery และการ

Loading

อ่านต่อ